Planleggingsdag Høst 2022

Høstens 2 planleggingsdager er satt til fredag den 26 August 2022 og fredag den 11 November 2022. Barnehagen vil være stengt disse dagene. Da står det igjen 3 planleggingsdager som vil avholdes i perioden 01.01.23 - 01.06.23. Informasjon om datoer for disse dagene vil komme senere.