Årsmøte

Tid: 30 Mars 2023, kl. 07.00

Sted: Valhall barnehage 

Saksliste:

Valg av møteleder og referent

Godkjenning av innkalling

Årsmelding

Regnskap 2022

Budsjett 2023

Revisorærklæring

Valg av styremedlemmer.