Planleggingsdager Våren 2023

Planleggingsdager våren 2023:

  • Fredag 24.03.2023
  • Torsdag 01.06.2023
  • Fredag 02.06.2023

Disse dagene er barnehagen stengt:)