Smittevern

Vi får en del spørsmål angående smitte, og da særs Coronaviruset som det er mye oppmerksomhet rundt om dagen. Til informasjon følger vi med på oppdateringer og faglige råd inn mot barnehagesektoren kontinuerlig. Barnehagen kjent med, og følger nåværende og videre råd fra Folkehelseinstituttet,. Ellers holder vi orientert om tiltak som settes i verk av kommunen, og at følger instrukser og anbefalinger som kommer fra smittevernoverlege eller andre ansvarlige der.

Hei alle sammen

Vi får en del spørsmål angående smitte, og da særs Coronaviruset som det er mye oppmerksomhet rundt om dagen. 

Til informasjon følger vi med på oppdateringer og faglige råd inn mot barnehagesektoren kontinuerlig.  Barnehagen kjent med, og følger nåværende og videre råd fra Folkehelseinstituttet,. Ellers holder vi orientert om tiltak som settes i verk av kommunen, og at følger instrukser og anbefalinger som kommer fra smittevernoverlege eller andre ansvarlige der.

Per dags dato er det ingen grunn til verken tiltak eller stor bekymring, annet enn å følge anbefalinger som er gitt generelt rundt smitte:

For å hindre smitte bør personer som er syke unngå å hoste eller nyse direkte på andre, og man bør, når det er mulig, holde minst 1 meters avstand til personer med luftveissymptomer. Man bør også tilstrebe å hoste/nyse i et papirtørkle (som kastes etterpå) eller i albuekroken.

God håndhygiene, både hos syke og friske, er viktig for å hindre smitteoverføring. Vask hendene ofte og grundig med såpe og lunkent vann, spesielt når du har vært ute blant folk. Hånddesinfeksjon er et godt alternativ dersom håndvask ikke er mulig. Dersom hendene er synlig skitne eller våte har hånddesinfeksjon redusert effekt, og hendene bør rengjøres med såpe og vann.