Kort om oss

Valhall barnehage er en privat samvirkebarnehage i Porsgrunn som åpnet i Januar 2002. Vi består av 6 avdelinger med barnegrupper fra 1-6 år. Området i og rundt består av mye skog med flotte turmuligheter. Barnehagen er eid av foreldre og ansatte i fellesskap og har et ideelt (ikke-økonomisk) formål. 

Valhall Barnehage tar vi kvalitet og fagkompetanse på alvor. I vår gruppe med pedagogiske medarbeidere finner vi mennesker med ulik bakgrunn, alt fra barne- og ungdomsarbeid, talepedagog, til kunst forming og friluftsliv og teater.

Barnehagen har spesialrom for både musikk, IKT,  teater, fysisk utfoldelse, kreativ kunst og vannlek for å nevne noe …men vi er bevisste på at personalets ressurser og praktisk/teoretiske kunnskaper er avgjørende.

 Uteområdet både i og utenfor barnehagen må betegnes som flott, variert og utfordrende med bl.a. taubane, amfi, lekebåt med sklie, drivhus og bålhus.

Barnehagen har egen minibuss som vi benytter for å gi barna opplevelser både i nærmiljø som badestrand, bibliotek, teater, kino og på lengre turer. I tillegg kan det nevnes at vi har dyrehold i form av kaniner, fisker, pinnedyr og minigris.

En fornuftig tilnærming for oss til ulike pedagogiske retninger må være å tilpasse det til våre verdier, kulturer og arbeidsmetoder. I så måte kan en godt kalle oss eklektiske i forhold til hvordan vi tilnærmer oss og benytter oss av andres filosofi og kunnskap. Vi gjør dette fordi det er viktig å skape noe som vi selv har et levende forhold til. Vi ønsker ikke at vi skal befinne oss i en statisk tilstand uten fornying. 

De menneskelige ressursene representert ved de voksne i barnehagen er helt grunnleggende for alt som skal gjennomføres av arbeid i barnehagen. Deres evne til å fungere sammen og alene er helt avgjørende. I Valhall Barnehage vil vi ha voksne som er : motiverte, har tilstrekkelig kompetanse, forstår viktigheten av å tilegne seg dette, fungerer i sammen , trives i samvær med barn og kollegaer, samt har endringskompetanse, er initiativtagere, er energiske, har humoristisk sans, er faglig oppdaterte, er reflekterte og kritiske til kunnskap og teorier. 

Sentralt hos oss står også begreper som mangfold og likeverd. Dette skal gjennomsyre vår hverdag, vår bevissthet som voksne og i vårt arbeid sammen med barna.