Foreldrebetaling

Foreldrebetalingen i barnehager fastsettes av staten og følger maksprisordning, den er lik for alle barnehager i Norge. Per dags dato er det en makspris I Valhall Barnehage per måned (12) på 2750,- for en 100% barnehageplass.

Redusert foreldrebetaling/søskenmoderasjon/gratis kjernetid

Valhall Barnehage har tilsvarende reduksjonsordninger som kommunale barnehager. 

  •        Det gis redusert foreldrebetaling for familier med inntekt under en sum som er fastlagt fra staten. 
  •        Det gis 30 % søskenmoderasjon for barn nr. 2 og 50 % søskenmoderasjon for barn nr. 3 og 4.  Søskenmoderasjon blir fastsatt av hver enkelt kommune og kan variere fra år til år
  •        Det gis gratis kjernetid for familier med inntekt under en viss sum som er fastlagt fra staten.
  •        Du får ikke automatisk lavere pris fra barnehagen dersom du har inntekt under en viss sum som er fastlagt fra staten Du må selv søke om å få redusert foreldrebetalingen

Det er kommunen som fastsetter regler for redusert foreldrebetaling. Ta kontakt med daglig leder i barnehagen. Eller les mer om de statlige føringene  HER

Matordning 

Valhall tilbyr matordning til selvkost. Pris for mat kommer i tillegg til pris for plass. Kostpengene i Valhall Barnehage er 450,- per måned, og avregnes etter plasstørrelsen.