Helsedirektoratet og Porsgrunn kommune forsterker tiltakene for å bremse smittespredning

Helsedirektoratet utvider anbefalingen om hvem som bør holde seg hjemme, til å gjelde ALLE personer som har vært i områder med vedvarende smitte av koronavirus.

– Det betyr at alle som har vært i områder med vedvarende smitte, skal holde seg hjemme i 14 dager etter hjemkomst, uavhengig av om de har symptomer eller ikke, sier helsedirektør Bjørn Guldvog på Helsedirektoratets nettsider.

Dette omfatter å:

  • ikke gå på jobb eller skole
  • unngå reiser
  • ikke ta offentlig transport
  • unngå andre steder der man lett kommer nær andre
  • unngå nær kontakt med andre

Anbefalingen er gjort av et føre-var-hensyn

– Vi må ta hensyn til sårbare grupper. Det har vært et stort smittepress fra blant annet nord-Italia og vi ønsker å bidra til risikoen for smitte tas ytterligere ned, utdyper Guldvog.

Anbefalingen har tilbakevirkende kraft. Det vil si at alle som har kommet hjem fra områder med vedvarende smitte i løpet av de siste fjorten dagene, bør holde seg hjemme til det har gått fjorten dager etter hjemkomst.

Se oversikt over hvilke områder dette gjelder, på www.fhi.no.

Alternative løsninger til håndhilsing

I tillegg anbefaler helsedirektøren alle aktører i helse- og omsorgstjenesten å finne alternative løsninger til håndhilsing, og at det er klokt at vi alle i ulike sammenhenger utviser større forsiktighet med håndhilsing og klemming.

Dere kan lese mer på Helsedirekoratet sine sider HER

Til informasjon er det hånddesinfisering ved hver inngang til barnehagen. Barnehagen oppforder foresatte til å benytte seg av disse ved henting og bringing av barn.