Porsgrunn kommune ber folk holde barn hjemme fra skole og barnehage

Rådmannen sender i tillegg en klar melding til sentrale helsemyndigheter om å innføre nasjonale tiltak så kommunen kan stenge skoler og barnehager. Inntil en slik beslutning er tatt vil det eventuelt være kommuneoverlegen som stenger enkeltskoler og barnehager. 

Foreldre kan gjerne hente barna på skoler og i barnehager i dag.