Alle landets barnehager og skoler stenges fra og med imorgen 13 Mars

Hei alle sammen

Dette er utdrag fra informasjon som er gitt fra kommunen idag:

"Beredskapsledelsen har i dag bestemt at alle skoler og barnehager i Porsgrunn kommune stenges fra og med fredag 13. mars og inntil videre. Det gjelder også private skoler og barnehager, Kulturskolen, Voksenopplæringssenteret og Klokkerholmen.

Det forventes en tilsvarende beslutning fra nasjonale myndigheter i dag.

Foreldre med barn i barnehage og barneskole oppfordres til å holde barn hjemme fra og med i dag, dersom det er mulig. Det jobbes med tiltak for at personell med små barn som utfører samfunnskritiske oppgaver sikres nødvendig barnepass.

– De tiltakene vi iverksetter nå er svært inngripende og får store konsekvenser for kommunens befolkning. Vi gjør dette nå, fordi vi mener at konsekvensene av å ikke gjøre det vil være større. Det viktigste er å hindre spredning av smitte og trygge våre innbyggere, sier ordfører Robin Kåss.

Ordfører minner om god hånd- og hostehygiene på hjemmebane. Han oppfordrer foreldre til å ikke bruke for eksempel kjøpesenter som arena for aktivitet."

Vi vil informere foreldre og ansatte fortløpende med tanke på hvor lenge barnehagen vil holde stengt, og om det blir gitt tilbud for foresatte med små barn som har samfunnskritiske oppgaver, når det er avklart fra kommune og helsemyndighetene.

Har dere spørsmål. Ta kontakt med styrer i barnehagen.